Kinpira
12/18 oz.
70516-50000
Tataki Gobo
12/8 oz.
70516-50001
Kaki Gobo
12/8 oz.
70516-50002
Happosai
12/8 oz.
70516-50003
Yasai Tenpura
12/8 oz.
70516-50004
Gobomaki
12/8 oz.
70516-50006
Vegetable Croquette
42/2 oz.
 
Kani-Cheese Croquette
42/2 oz.
 
Green Bean Tenpura
6/48 oz.
Squid (Ika) Tenpura
6/48 oz.
Shrimp (Ebi) Tenpura
6/48 oz.
Gobo & Carrot Tenpura
6/48 oz.